St 
. Internationale Reddingshonden GRoep
      

VERDIENSTEN

 

Onze missie: Helpen zoeken naar vermisten met kwalitatief zeer goede reddingshondenteams.


Geschiedenis

De stichting IRG heeft haar oorsprong al begin 80-jaren in de vorige eeuw. Daarmee was zij een van de pioniers op dit gebied in Nederland.
Hier in Nederland was het fenomeen reddingshond enkel bekend uit films en nieuws uit de Alpenlanden, waar honden ingezet werden om mensen te zoeken onder de sneeuw.

De grondleggers van de Stichting Jan Bogers en Irene Smeets, zijn dan ook in de Alpenlanden begonnen met hun opleiding en wel bij de OKD (Östenreichische Katastrophen Hilfsdienst). Waar toen nog een cursus Lawine reddingshond voor "de fun"  werd gedaan, werd echter direct gezien wat een enorme waarde een reddingshond kon hebben, ook in Nederland.
Tezamen met een handvol andere Nederlanders werd de ontdekkingsreis naar een eigen Nederlandse reddingshondenteam ingezet.
Er ontstonden 3 groepen, waarvan de St. IRG er een was.
Vanaf het begin was het Jan en Irene duidelijk dat reddingshonden, honden met flink veel pit moesten zijn, opdat ze dagenlang konden lopen en zoeken. Zij moesten het verschil kunnen maken. Beiden hadden een geschiedenis in de africhting van herdershonden en met behulp van die kennis ontwikkelden zij een africhtingsmethode gebaseerd op de natuurlijke aanleg van de hond.


Kennis & Ervaring

Het verschil tussen het zoeken naar levende slachtoffers en overledenen.
De Stichting groeide uit tot een begrip tot ver over de landsgrenzen. Met name het door Dr. Jan Bogers gestarte onderzoek naar het verschil tussen het zoeken naar overlevenden en doden was baanbrekend. In 1995 ontmoetten Jan Bogers de Amerikaan Tom Bodkin (forensisch antropoloog, onderzoeker aan de "bodyfarm" in Tennessee) en de Chinese Dra Hong (onderzoek naar het onderscheid in geur op DNA niveau).
Tijdens een sessie op het Reddingshondencongres in Boulder Colorado, werd deze op dat moment nieuwe ontwikkeling aan honderden reddingshondengeleiders gepresenteerd. Jan Bogers presenteerde in Boulder Colorado eveneens de africhtingsmethode voor reddingshonden gebaseerd op natuurlijke aanleg van honden, waardoor honden in staat waren langer en met meer drang te blijven zoeken. Ook deze lezing viel in vruchtbare aarde.

Op het reddingshondencongres in Wenen, Oostenrijk in 1998 werd hij opnieuw uitgenodigd om een lezing over verschil tussen het zoeken naar overlevenden en overleden mensen te geven. Vier vrijwilligers van de Stichting gingen mee naar Wenen om kennis op te doen tijdens dit meerdaagse congres.

2003 Werd Jan Bogers uitgenodigd in Canada om een training en lezingensessie te geven. De St. IRG was met maar liefst 8 personen in Calgary aanwezig tijdens dit congres.

2004 Volgde en uitnodiging om een lezing te geven bij het Forensisch medisch genootschap.

2005 Was Jan de eerste buitenlandse trainer en spreker op een door de Redog in Zwitserland georganiseerde tweedaagse training, speciaal om de door Jan ontworpen geur selectieproeven in de praktijk te leren en de theorie er achter te horen. In die tijd was Zwitserland hét land bij uitstek dat honden stuurde over de gehele wereld bij bijvoorbeeld aardbevingen. Het jaar daarop zijn we uitgenodigd bij de Zwitsers om een training aldaar te volgen.

2006 Volgde een uitnodiging om een week lang de reddingshondenteams in Noorwegen te trainen.

2008 Werd Jan Bogers uitgenodigd om in Berlijn wederom zijn "geur" theorie uit te leggen.

Met name in de periode 1995 tot 2010 is door vrijwilligers van de St IRG veel geïnvesteerd in het uitdragen van kennis om de reddingshondenteams in binnen- en buitenland naar een kwalitatief hoger plan te trekken. Met name het onderscheid maken tussen het zoeken naar levende slachtoffers en overleden slachtoffers, was een speerpunt. Inmiddels is de ontwikkeling om speciale lijken zoekhonden te trainen én speciale "levend zoekhonden" wereldwijd omarmd.


Overige "verdiensten"
Voor diegenen die het reddingshondenwerk heel graag doen, maar niet onherroepelijk met hun hond op een inzet willen zijn
"de Reddingshondenbond" onder de vlag van de Raad van Beheer en de KNPV al vele tientallen jaren doende met het afnemen van examens "reddingshond".  Weinig mensen zullen zich realiseren dat het reglement van de Reddingshondenbond mede door vrijwilligers van de ST.IRG is ontwikkeld. Het reglement van de KNPV (Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging), draagt zelfs een heel groot stempel van de
St .IRG. Zowel Jan Bogers als Irene Smeets zijn jarenlang keurmeester reddingshond geweest bij de KNPV.

Vermeldingswaardig is nog dat de landelijke reddingshonden organisatie SIN mede is opgericht door Jan Bogers en Irene Smeets.
Beiden hebben vele jaren zowel de functie van voorzitter als secretaris gehad. Jan Bogers is daarbij tientallen jaren voorzitter geweest van de selectiecommissie en heeft in die hoedanigheid het SIN examenreglement ontwikkeld. Irene Smeets en Liesbeth de Wit van de St. IRG namen de inzetcoördinatie voor hun rekening.

Het keuringsreglement van de Landelijke Eenheid (Politie onderdeel reddingshonden) is door Jan Bogers opgezet. Vele jaren jaren is hij ook bij hen keurmeester voor de USAR eenheid geweest.

Inzetten
De St. IRG heeft talloze inzetten in binnen- en buitenland gedaan. Zij werden buiten Nederland o.a. ingezet in St. Maarten na een orkaan, bij vermissingen in België, Griekenland etc.
Binnenlandse inzetten zijn vaak succesvol geweest, met name bij zoekacties op het water. Een absolute specialiteit van de Stichting. In verband met de borging van de privacy meldt de Stichting IRG hier op haar pagina geen persoonsgegevens van vermisten en geen zoekacties van vermisten. In sommige gevallen (bijvoorbeeld als de familie daarom vraagt), worden zoekacties naar vermisten wél op de facebook pagina vermeld.


2023 kevin auto
2023-06 J en Jessy
2017 Drente voertuig
inzet Brakel
enschede_1
inzet Savanna _1
2020 Oirschotse heide Jan_1
intervieuw inzet Brakel - kopie
_DSC9476
17 sept 32