St 
. Internationale Reddingshonden GRoep
      

Financieel en CONTACT 

 

ALARMNUMMER: 06-24728745    24/7 bereikbaar

Stichting Internationale Reddingshonden  Groep

Secretariaat
mevrouw I.M.M. Smeets
Spoorweg 5
5411 NH Zeeland
+31 6 24728745
info@reddingshonden.net

Voorzitter:
de heer J.W.T Bogers
jbogers@planet.nl

Inzetcoördinator:
mevrouw M Straver
+31 6 24238839

Kamer van Koophandel: 41060110
ANBI-Status

Wij zijn een ANBI goedgekeurde stichting, Fiscaal nummer RSIN 8024.76.296. 
Indien u als particulier of bedrijf onze stichting wilt steunen middels een donatie, dan is dat uiteraard zeer welkom.
De stichting heeft een ANBI status. Een donatie is welkom op rekeningnummer: NL67TRIO 0320094758 ten name van de 
St. IRG.
Door uw donaties kunnen wij ons werk voor vermisten en familie van vermisten kosteloos blijven verrichten. 
Het vermogen van  de Stichting bestaat uit gelden uit donaties en cursusgelden van de trainende teams. 


Via onderstaande link zijn onze jaarcijfers in te zien.