zaterdag, september 19, 2020
nl-NLen-US

STICHTING INTERNATIONALE REDDINGSHONDEN GROEP

Minimaliseren
Het zoeken naar vermisten met behulp van honden is het werkterrein van de IRG.De Stichting is een rampenhulporganisatie, die reddingshonden inzet, zowel nationaal als internationaal en staat ten dienste van rijks- en gemeentelijke overheden en hulporganisaties. De Stichting is gespecialiseerd in het zoeken naar overlevenden onder puin na gasexplosies, aardbevingen e.d., alsmede naar het zoeken van vermisten in vlakte-, heide- bosgebieden en water. de IRG werkt in Nederland samen met politie en brandweer en in Belgie met Hulpfonds voor Ontvoerde en Vermiste Kinderen.

VERMISSINGEN

Steeds meer komt het zoeken naar vermisten in de belangstelling te staan. Steeds vaker worden particuliere organisaties ingeschakeld om daarbij behulpzaam te zijn. De Stichting IRG biedt professionele hulp bij zoekacties naar vermisten en werkt daarbij nauw samen met politiediensten.

WAAROM DE IRG?

De stichting richt honden af volgens de laatste stand der wetenschap. Dit betekent dat er honden opgeleid worden voor specialistische taken en niet voor meerdere taken tegelijk. Dit heeft als gevolg dat er met een hoge mate van betrouwbaarheid gewerkt kan worden! Binnen de stichting worden honden opgeleid voor het zoeken naar levenden en worden aparte honden opgeleid voor het zoeken naar doden (lijkenhonden). Indien onze stichting om assistentie gevraagd wordt zal altijd duidelijk aangegeven worden wat de mogelijkheden van de honden zijn.

DISCRETIE

Vermissingen gaan gepaard met veel leed voor de achterblijvers. Soms kan het ook in het belang van het onderzoek zijn geen ruchtbaarheid aan een zoekactie te geven. Daarom stelt de IRG zich terughoudend op ten opzichte van de media en zal bij voorkeur haar mededelingen aan hen via de persmedewerker van de politie en/of brandweer laten verlopen.

INZET

De laatste jaren wordt de IRG steeds vaker gevraagd te assisteren bij zoekacties. Niet alleen Foto Vlakte indien een zeer duidelijke indicatie voor een zoekgebied voorhanden is, doch ook om gebieden uit te kunnen sluiten. Regelmatig wordt er door de IRG geassisteerd bij vermissingen. Ook in België wordt regelmatig gebruik gemaakt van de teams van de IRG. In België werd bijvoorbeeld geassisteerd bij de zoekactie naar een meisje, dat binnen een dag na vermissing levend en gezond terug gevonden werd. Ook internationaal is de IRG actief in het zoeken naar vermisten. Zowel in 1997 als in 1999 heeft de IRG onder de vlag van De Stichting Inzetreddingshond Nederland gezocht naar Nederlandse vermisten op het Griekse eiland Samos. In 1995 heeft de IRG ook geassisteerd bij het zoeken naar mogelijke vermisten na de orkaan Luis op St. Maarten.

INSTORTINGEN EN EXPLOSIES

Instortingen van huizen na bijvoorbeeld gasexplosies komen in Nederland gelukkig niet zo vaak voor. Als een van de weinige groepen in Nederland richt de IRG zich met name op dit specialisme. Zij beschikt dan ook over 8 gekwalificeerde teams die zowel in het binnenland alsook bij grootschalige catastrofes in het buitenland inzetbaar zijn.Het medium honden is echter ook bij brandweercommandanten nauwelijks bekend, terwijl de bijdrage die juist honden kunnen leveren, zeer groot is. Honden hebben van lawaai en andere afleiding geen last en kunnen op catastrofegebieden goed ingezet worden bij het lokaliseren van slachtoffers. Zij zijn erop getraind uitsluitend mensen te zoeken en dode of zelfs nog levende dieren te negeren.

OPLEIDING

Juist op rampterreinen is het noodzakelijk dat hulpverleners over voldoende kennis beschikken om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen. De opleiding van de IRG besteedt hier dan ook veel aandacht aan. Het onderkennen van instortingsgevaar, gedragscodes op rampterreinen e.d, maakt onderdeel uit van de opleiding, naast het hanteren van stress, elementaire EHBO, bergingstechnieken. De opleiding duurt dan ook twee en een halfjaar

WANNEER OPROEPEN

Zodra zich een instorting voordoet en er bestaat ook maar enige twijfel over de mogelijke aanwezigheid van mensen onder het puin, kunnen de teams opgeroepen worden. Afhankelijk van de plaats van de ramp kunnen de teams al binnen zeer korte tijd ter plaatse zijn, omdat alle geleiders onmiddellijk oproepbaar zijn.Voor vermissingen op het land geldt hoe eerder hoe beter!!

PRAKTIJK

In 1996 werden de teams ingezet na een gasexplosie te Baarn, waarbij een dodelijk slachtoffer te betreuren viel; 4 teams van de IRG waren binnen 40 minuten na alarmering ter plaatse. In 1995 teisterde de orkaan Luis de Nederlandse Antillen en werden 7 teams van de IRG uitgezonden. In 1996 explodeerden 's-nachts twee woonhuizen in België; kort na alarmering van de IRG bleek dat zich niemand in de panden bevond. De laatste jaren wordt de IRG ook regelmatig opgeroepen door de politie om in samenwerking met de brandweer te assisteren bij het zoeken naar drenkelingen. Dit heeft in de jaren 2004 en 2005 geresulteerd in het verwijzen en vinden van drie drenkelingen.

AANWEZIGE EXPERTISE

  • gekwalificeerde reddingshonden
  • lijkenzoekhonden
  • kontakten forensische geneeskunde
  • onderzoek naar menselijke geur
  • bergingsspecialist
  • expert instortingsgevaar
  • kennis van EHBO
  • psycholoog/traumabegeleider
Copyright 2013, Stichting IRG